Portál CDC Data

O portálu CDC Data

PORTÁL společnosti CDC Data s.r.o. je unikátní systém helpdesku, který pomocí jednoduchých formulářů umožňuje uživateli nahlásit požadavek pomocí www rozhraní. Naši dispečeři ihned potvrdí příjem požadavku v době do 8,00 do 16,30 hodin a přidělí technika, který bude závadu ve výše zmíněných termínech řešit.

Jeho funkce je následující:
  1. Dojde k nahlášení požadavku.
  2. Operátor CDC DATA potvrdí v systému nahlášení požadavku, čímž je jasně dána doba nahlášení.
  3. Přidělí na opravu technika.
  4. Celý průběh požadavku a diagnostiku závady zaznamenává technik do sytému Portál CDC Data, tento průběh se poté dostává k uživateli prostřednictvím e-mailových zpráv.

Přihlášení do systému

Další funkce

Aktuality

Nový servisní systém

2. ledna 2013

S novým rokem 2013 jsme spustili nový systém pro evidenci a řešení Vašich požadavků, který přispěje k vzájemné větší informovanosti.
Pro využívání portálu je potřebná registrace, registrujte se prosím co nejdříve.
Stará stránka http://opravy.cdc.cz je nově přesměrována na nový systém. Pokud máte adresu ve vyrovnávací paměti, či v historii, použijte prosím novou. Staré opravy nebudou převedeny a jsou dostupné na požádní u Vašeho obchodníka..

Představujeme nový produkt - Důvěryhodné úložiště dat

20. září 2012

Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která nebyla dosud uspokojivě řešena. I když na trhu existuje spousta řešení spisových služeb, elektronických archivů, DMS, apod. – tato řešení buď ignorují požadavky na důvěryhodnost, nebo nevycházejí z platné legislativy. [více informací]

© 2014 | Portál CDC Data s.r.o. | opravy.cdc.cz | Dispečink: 777 666 996